ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ทั้ง 2 ข้าง) ซอยแยกซอยท่ามะนาว 4 ขวา 2 (ข้างร้านน้ำแข็ง) หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี