ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอชัยบาดาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลฯ และนางสาวละเมียด ออมทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี