โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินการมอบแว่นตา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์