ดันท่อระบายน้ำ ชุมชนอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดันท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี