โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนในพื้นที่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์