โครงการ “ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการ “ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดลำนารายณ์