พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (กลุ่ม 2) โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี