ประชุมเตรียมงาน เดิน-วิ่ง โต้ลมหนาว

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานกิจกรรม“เดิน – วิ่ง โต้ลมหนาวที่ลำนารายณ์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ของชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3