นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ พร้อมใจร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนลพบุรีและ Soft Power ของจังหวัดลพบุรี