พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.29 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์

” เชิญชวนชาวลพบุรีร่วมรณรงค์นุ่งโจงห่มสไบแต่งไทยทั้งเมือง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี ๒๕๖๗ สร้างอัตลักษณ์ให้กับคนลพบุรีและ Soft Powerของจังหวัด …

#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

King Narai the Great Fair 36th 2024

9 – 18 February 2024 @.King Narai’s Palace

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช