ทำบุญวันครบรอบศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานศูนย์แพทย์ ร่วมทำบุญวันครบรอบศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์