ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าวัดอุดมสันติวรรณ

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ดูงานซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าวัดอุดมสันติวรรณ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2854338134862593&type=3