ประกาศขยายเวลาการประกวดคำขวัญประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣#ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์

✨✍️ ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ์

💢หลักเกณฑ์การรับสมัคร💢

⭐️คุณสมบัติของผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด

1️⃣ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ อายุ

2️⃣ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

💚ส่งประกวดคำขวัญ คนละไม่เกิน 1 คำขวัญ

📋 สามารถสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำนารายณ์

Facebook : เทศบาลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/LamnaraiPr

E-mail : lamnaraicity2021@gmail.com

📌สมัครและส่งคำขวัญได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567

🏆ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 18 เมษายน 2567

ทางเว็บไซต์ https://www.lamnaraicity.go.th/

Facebook : เทศบาลลำนารายณ์

ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9