เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์

✅คุณสมบัติ
1. มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้
3. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
4. ไม่เคยเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1,2

📕เอกสารในการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

📌 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2566
ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำนารายณ์
📞เบอร์โทรศัพท์ : (036)461-758-9 ต่อ 22