ลงทะเบียน “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ขอเชิญชวนประชาชน มาลงทะเบียนยืนยันตัวตน

“บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”

📌 ได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

📆 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

**เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

✍🏻 สิ่งที่ต้องเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน 🪪

2. สมาร์ทโฟนพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม📱

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

#บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

#HealthID