ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢ประชาสัมพันธ์📢

ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอเชิญชวนประชาชนในกลุ่มสตรี ช่วงอายุ 30-70 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์