ขยายเวลารับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣

🏫ขยายเวลารับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์

✅คุณสมบัติ

1. มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้

3. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

4. ไม่เคยเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1,2

📕เอกสารในการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

📌 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-15 พฤศจิกายน 2566

ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎️เบอร์โทรศัพท์ : (036)461-758-9 ต่อ 22