ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย โดยได้จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา และเป็นการเพิ่มทักษะความชำนาญในการออกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์และพื้นที่ใกล้เคียง