เปิดรับสมัครอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 📣

เปิดรับสมัครอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567

กีฬาว่ายน้ำ 🏊‍♂️🏊🏊‍♀️

1️⃣ มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง

2️⃣มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

3️⃣ ต้องเตรียมอุปกรณ์การฝึกซ้อมมาเอง

– ชุดว่ายน้ำ แว่นว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ

4️⃣ อบรมวันที่ 17 – 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ณ สระว่ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

📋 เอกสารการสมัคร

⭐️ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

⭐️ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

⭐️ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

📅 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567

⏰ ในวันและเวลาราชการ

📌 กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎️เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 22