ซ่อมแซมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยอู่ติ่ง หมู่ 1 ชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่นำยางมะตอยซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า ทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน บริเวณซอยอู่ติ่ง หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี