มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลฯ ร่วมมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ชั้น 3