งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 กิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.