ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น ๓ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2833782156918191&type=3