พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ดูงานการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยา พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาที่จะเปิดการเรียนการสอนภาค Intensive English Program (IEP): เฉพาะระดับชั้น อ.1 – อ.3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2872548203041586&type=3